Standardy

1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Dojazd do działki z ulicy Mały Skręt Wykonany docelowy przepust pod wjazdem dla istniejącego rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych z powierzchni działek. Wjazd z ulicy Mały Skręt do czasu wykonania przez Gminę nawierzchni w ulicy, tymczasowy, utwardzony na podbudowie z tłucznia kamiennego.
1.2 Nawierzchnie od strony wejść i wjazdów do budynku Z kostki betonowej „NOSTALIT” gr. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo piaskowej (5 cm) i podbudowie z tłucznia kamiennego (20 cm), obrzeża betonowe „NOSTALIT” w kolorze grafitowym szer. 6 cm. Z uwagi na coraz powszechniejszą segregację śmieci przewidziano miejsce na trzy puszki na śmieci.
1.3 Podest wejściowy do budynku Kostka betonowa „NOSTALIT” gr. 6 cm w kolorze grafitowym, elementy palisadowe, betonowe dla wykonania stopni w kolorze szarym.
1.4 Opaski wokół budynku Kostka i obrzeża betonowe „NOSTALIT” gr. 6 cm w kolorze grafitowym.
1.5 Taras zewnętrzny od strony ogrodu Kostka betonowa „NOSTALIT” gr. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo piaskowej, elementy palisadowe, betonowe dla wykonania stopni w kolorze szarym.
1.6 Zieleń i odwodnienie terenu od strony wejść i wjazdów do budynku Nasadzenia wzdłuż ogrodzenia frontowego oraz wzdłuż ogrodzenia z jedną z sąsiednich działek. Woda z dachu odprowadzona rurami spustowymi poprzez skrzynki spustowe i dalej, pod nawierzchnią, rurami drenarskimi do rowu melioracyjnego poza granicami działki. Woda z nawierzchni odprowadzona dzięki spadkom nawierzchni oraz poprzez rury drenarskie (obszary nasadzeń) do rowu melioracyjnego.
1.7 Zieleń, ukształtowanie i odwodnienie terenu od strony ogrodu Woda z dachu odprowadzona rurami spustowymi poprzez skrzynki spustowe i dalej, pod nawierzchnią, rurami drenarskimi do rowu melioracyjnego poza granicami działki. Woda z nawierzchni odprowadzona poprzez system rur drenarskich do rowu melioracyjnego poza granicami działki. Nasadzenia wzdłuż ogrodzenia na granicach pomiędzy sąsiednimi działkami na odległość 5 m od budynków, uzupełnienie poziomu gruntu przepuszczalną ziemią urodzajną (humusem min.10 cm gr.), pozbawioną zanieczyszczeń, przygotowanie podłoża i posianie trawników z wcześniejszym odchwaszczeniem i oczyszczeniem gruntu.
2 Ogrodzenie
2.1 Ogrodzenie od strony wejść i wjazdów do budynku (od ul. Mały Skręt) Słupy ogrodzeniowe murowane z cegły klinkierowej z fugowanymi spoinami i prefabrykowanymi czapkami. „Podmurówka” z elementów betonowych, palisadowych w kolorze grafitowym. Przęsła ogrodzeniowe, słupki, brama wjazdowa i furtka wykonane z elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa uruchamiana pilotem sterującym otwieranie bramy i drzwi garażowych. Zamontowane siłowniki wraz z elementami sterującymi. Furtka z elektrozaczepem uruchamianym domofonem.
2.2 Ogrodzenie pomiędzy sąsiednimi działkami od strony wejść i wjazdów do budynku (od ul. Mały Skręt) Przęsła i słupki ogrodzeniowe wykonane z elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym. „Podmurówka” z elementów betonowych, palisadowych w kolorze grafitowym.
2.3 Ogrodzenie od strony ogrodów (od ul. Prześwit, drogi wewnętrznej i działek sąsiednich) Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powleczonego tworzywem wysokości 1,5 m, słupki z rur stalowych powleczonych tworzywem, wszystko w kolorze ciemnozielonym. „Podmurówka” z prefabrykowanych płyt betonowych oraz łączników. Dla działek z dostępem do drogi wewnętrznej zamontowano w ogrodzeniu bramy uchylne dwuskrzydłowe szerokości 3,5 m. Bramy są sztachetowe z blachy z powłoką antykorozyjną „ALUZINC” w kolorze ciemnozielonym.
2.4 Ogrodzenie pomiędzy sąsiednimi działkami od strony ogrodów Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego powleczonego tworzywem wysokości 1,5 m, słupki z rur stalowych powleczonych tworzywem, wszystko w kolorze ciemnozielonym.
3 Przyłącza do budynku
3.1 Wodociągowe Z sieci gminnej w ul. Mały Skręt z układem wodomierzowym wewnątrz budynku.
3.2 Sanitarne Z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt.
3.3 Gazowe Z sieci miejskiej w ul. Mały Skręt. Skrzynki na gazomierze przylegające do ogrodzenia poza granicą działki.
3.4 Elektryczne Z sieci energetycznej w ul. Mały Skręt. Skrzynki na bezpieczniki oraz liczniki energii elektrycznej dostarczone i zamontowane przez Zakład Energetyczny, przylegające do ogrodzenia poza granicą działki.
4 Konstrukcja budynku
4.1 Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych.
4.2 Parter i poddasze Ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Strop nad parterem, słupy, podciągi i wieńce - żelbetowe. Więźba dachowa z elementów drewnianych uzupełnionych belkami kształtowymi stalowymi.
4.3 Dach Więźba dachowa przekryta płytą OSB oraz papą. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną „KORAMIC” renesansową L15 w kolorze ceglastym. Systemowe kominki wentylacyjne i ławy kominiarskie. Podbitka, rynny i rury spustowe z PCV, obróbki z blachy powlekanej wszystko w kolorze ciemnobrązowym. Ocieplenie połaci wełną mineralną gr. 25 cm. Wyłaz na dach przeszklony firmy „FAKRO”.
5 Wykończenie budynku
5.1 Ścianki działowe Z pustaków ceramicznych gr. 12 cm.
5.2 Kominy Kominy wentylacyjne z pustaka ceramicznego. Kominy spalinowe kominków z elementów prefabrykowanych z przewodami wentylacyjnymi, systemowe typu „SCHIEDEL”. Kanał nawiewny powietrza do spalania w kominku (z wylotem kanału doprowadzonym pod kominek) wykonany z blachy stalowej pod posadzką parteru. Komin spalinowy do kotłowni z wkładem żaroodpornym ze stali nierdzewnej. Kominy ponad połacią dachu obmurowane cegłą klinkierową.
5.3 Schody na piętro Przewidziano docelowo lekką konstrukcję schodów z kształtowników stalowych i drewna. Standard nie obejmuje wykonania schodów docelowych (element aranżacji indywidualnej). W standardzie przewidziano wykonanie schodów tymczasowych, prowizorycznych z tarcicy.
5.4 Podłogi, posadzki Warstwy podłogowe i posadzkowe obejmują izolację przeciwwilgociową (folia) i cieplną (styropian gr. 10 cm na parterze oraz 4 cm na piętrze) oraz gładź cementową będącą podkładem pod wierzchnie wykończenie podłóg i posadzek. W kotłowni z uwagi na zamontowanie pieca położono płytki gresowe. Standard nie obejmuje wykonania podłóg i posadzek docelowych.
5.5 Tynki Tynki ścian i stropów gipsowe. W części poddasza, na więźbie dachowej z płyt gipsowo kartonowych.
5.6 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe firmy „DREMAR”, drewniane jednoramowe, lakier transparentny w kolorze brązu, zestaw szklany jednokomorowy (k=1.0 W/m2K), okucia obwiedniowe uchylno-rozwieralne z mikrowentylacją. Thermo-okapnik rynnowy aluminiowy, listwa osłonowa skrzydła (okapnik skrzydłowy aluminiowy), klamka aluminiowa, uszczelka pianowa. Bez szprosów. Standard nie obejmuje wykonania parapetów wewnętrznych.
5.7 Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne frontowe firmy „DREMAR”, drewniane z zabezpieczeniem antywłamaniowym z szybą antywłamaniową, drzwi zewnętrzne do ogrodu „GERDA” z zabezpieczeniem antywłamaniowym, pełne, metalowe. Standard nie obejmuje montowania ościeżnic i drzwi wewnętrznych.
5.8 Brama garażowa Brama do garażu segmentowa, stalowa, izolowana termicznie, z siłownikiem, sterowana pilotem dwuobwodowym (brama garażowa i brama wjazdowa) marki „HORMANN” LPU 40 z kasetonami naświetlającymi typu M w najwyższym segmencie.
5.9 Elewacja Systemowa z płyt styropianowych gr.14 cm, z mineralnym, cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym malowanym farbą sylikatową. Na wysokości cokołu - tynk zewnętrzny cokołowy. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. Montaż zewnętrznych elementów otworów dekompresyjnych dla kominków. Balkon wyłożony płytkami klinkierowymi. Barierka z elementów stalowych ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ciemnego brązu.
6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacja wodociągowa Poziomy i piony poprowadzone i mocowane w szachtach instalacyjnych z zaworami odcinającymi. Podejścia pod urządzenia sanitarne instalacji zimnej i ciepłej wody prowadzone w bruzdach ściennych i warstwach podłogowych, w ochronnych izolacjach termicznych. Odrębny obwód na polewaczki z obu stron budynku (w garażu i na zewnętrznej ścianie kotłowni) z możliwością rozdziału na wodę tylko do podlewania. Podejście zewnętrzne do sieci tryskaczowej w ogrodzie. Standard nie obejmuje montażu urządzeń sanitarnych oraz wykonania sieci tryskaczowej w ogrodzie.
6.2 Instalacja sanitarna Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych, mocowane do ścian szachtów. Podejścia kanalizacyjne pod aparaty sanitarne (wpusty) wraz z wykonaniem niezbędnych bruzd w ścianach. Standard nie obejmuje montażu urządzeń sanitarnych.
6.3 Instalacja C.O. Kompletna prowadzona w izolacji termicznej warstw podłogowych i bruzdach ściennych, grzejniki stalowe, płytowe marki „BUDERUS”, w salonie – PLANFLUX (gładki), w łazienkach grzejniki drabinkowe instal projekt. Grzejniki mocowane do ścian z podłączeniem dolnym wyprowadzonym z bruzdy ze ściany. Zawory termostatyczne.
6.4 Kotłownia C.O. i ciepłej wody użytkowej Kompletna z automatyką, czujnikami gazu i urządzeniami zabezpieczającymi. Piec kondensacyjny BUDERUS GB152 z zasobnikiem ciepłej wody na 160l. Wkład kominowy ze stali nierdzewnej.
6.5 Instalacja elektryczna Kompletna z okablowaniem, gniazdami i wyłącznikami. Punkty świetlne zakończone kostką elektryczną. Duża rozdzielnia elektryczna umieszczona w garażu firmy „LEGRAND” z rezerwowymi modułami na montaż dodatkowych urządzeń miksujących (internet, telefon, RTV). Podejście elektryczne (puszka) pod odrębny obwód po obu stronach budynku na ewentualne rozprowadzenie oświetlenia ogrodowego, dodatkowe przepusty rezerwowe (np. telefon, telewizja kablowa ...) poprowadzone od rozdzielni w garażu za ogrodzenie od strony frontowej.
6.6 Instalacja telefoniczna Okablowanie i gniazda telefoniczne po 1-ym na każdy pokój. Kable sprowadzone do rozdzielni w garażu.
6.7 Wewnętrzna sieć komputerowa Okablowanie i gniazda sieci ethernet umożliwiającej przesył sygnału telewizyjnego, gniazda po 1-ym na każdy pokój, kable sprowadzone do rozdzielni w garażu.
6.8 Instalacja RTV Okablowanie i gniazda, po 1-ym na każdy pokój, kable od gniazd sprowadzone do rozdzielni w garażu. Zamontowana antena satelitarna ze sprowadzeniem trzech przewodów do rozdzielni w garażu.
6.9 Instalacja odgromowa Kompletna, złącza pomiarowe zamontowane w ścianie elewacji.
6.10 Domofon Dwa unifony wewnętrzne (na parterze i na piętrze), kaseta przy furtce wejściowej. Komunikacja, otwieranie bramy wjazdowej i furtki wejściowej.
6.11 Instalacja alarmowa Kompletna, z możliwością strefowania. Załączanie i wyłączanie możliwe w garażu, przy drzwiach wejściowych oraz na piętrze. We wszystkich oknach i drzwiach zamontowane czujniki otwarcia. Centrala „INTEGRA 32”. Budynki monitorowane przez firmę SOLID.